ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารนโยบาย


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)


หลักการและเหตุผล
   Hoshin Kanri เป็นระบบการบริหารเป้าหมายที่ไม่ใช่การกระจายเป้าหมาย ที่เห็นๆกัน โดยทั่วไป แต่เป็นการบริหารภายใต้ความสมเหตุสมผลของเป้าหมายและกระบวนการ กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าของตนต้องการประสบความสำเร็จอะไร ก็จะมีการประกาศนโยบายนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชา จะนำเสนอแผนการที่ตนคิดว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกับเป้าหมาย แผนการเหล่านั้นจะมีความเป็น รูปธรรมสูง และมีการกำหนด management point ไว้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ การกำหนด Deadline ไว้ทุกๆ management point

วัตถุประสงค์
  
1.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor ได้รู้และเข้าใจกระบวนการนำนโยบายไปสู่การกระทำและได้ผล อย่างเป็นระบบ
   2.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    Committee, Facilitator, Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor

จำนวนผู้เข้าอบรม       
    30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
  เวลา                        กิจกรรม
 
    9.00 – 12.00      - Hoshin Kanri คืออะไร มีรูปแบบอย่างไร
                            - ระบบการบริหารนโยบาย  
                            - ความรู้พื้นฐานก่อนทำการบริหารนโยบาย
                               * 3 Simple Thinking
                               * หลักของความเป็นเหตุเป็นผล
                               * Management Point
                               * Action Plan
   12.00 – 13.00     - พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 16.30     - Policy Deployment (Hoshin Tenkai)
                            - Data collection for Hoshin Kanri
                            - ตัวอย่าง
                               * นโยบายประธาน
                               * นโยบายผู้จัดการทั่วไป
                               * Action Plan ของ Depart.Mgr & Supervisor
                            - Workshop
                            - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารนโยบาย