พรพิทักษ์ บุญช่วย

การศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทการบริหาร, หลักสูตรนานาชาติ,สาขาการบริหารงานของเจ้าของกิจการ (MA,  Entrepreneurship Management) มหาวิทยาลัย มหิดล

หลักสูตรที่บรรยาย
Requirements & Internal Audit ISO 9001:2015
Requirements & Internal Audit ISO 14001:2015
Requirements & Internal Audit ISO 45001:2018
Requirements & Internal Audit ISO ISO22301:2012
British Retail Consortium (BRC)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS , ELV , WEEE And REACH)
Responsible Business Alliance (RBA)
Code of Conduct & Technical Supplier Evaluation
มาตรฐาน THMS
มาตรฐาน WRAP
SA8000

ประสบการณ์ครอบคลุมมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความปลอดภัย (ISO9001, ISO14001, ISO22301, OHSAS18001)
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจ (SA8000, BSCI, ETI/SEDEX, RBA)
ข้อกำหนดเฉพาะของเจ้าของตราสินค้า (Code of Conduct & Technical Supplier Evaluation)

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
ไฟฟ้า & อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ เคมี ยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ จิวเวลลี่ อาหาร บริการ เป็นต้น

ประวัติการทำงาน
ปี : มกราคม 2006 – มีนาคม 2008
บริษัท  วิทอินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซสเมนท์ (ประทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งงาน  ผู้จัดการทั่วไปประจำสาขาประเทศไทย
ความรับผิดชอบหลัก   รับผิดชอบการบริหารธุรกิจการตรวจประเมินรับรองและการฝึกอบรมของสาขาประเทศไทยทั้งหมด

ปี กุมภาพันธ์ 1997 – พฤศจิกายน 2005
บริษัท   อินเตอร์เทค เทสติ้ง  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งงาน   ผู้จัดการแผนก/งานรับรองระบบบริหารคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
ความรับผิดชอบหลัก
ควบคุมและจัดการการตรวจประเมินโรงงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม.
ดูแลรับผิดชอบในการให้บริการตรวจประเมิน ฝึกอบรม และเฝ้าระวังโรงงานหรือแหล่งผลิตในเรื่องของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ลูกค้าเจ้าของกิจการหรือตราสินค้าระดับสากล
ริเริ่มและพัฒนาธุรกิจการตรวจประเมินและฝึกอบรมของมาตรฐานแรงงานไทยและสากลต่างๆ เช่น มรท. 8001, WRAP, SA8000, RBA, ICTI, BSCI, ETI เป็นต้น
ตรวจประเมินเพื่อเป็นต้นแบบในโอกาสที่มีมาตรฐานใหม่หรือข้อกำหนดจากลูกค้ารายใหม่.
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการระบบคุณภาพ (Quality Manager) ของห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO17025

ปี กรกฎาคม 1991 – พฤศจิกายน 1996
บริษัท   แมทเทล เวนเดอร์ โอเปอเรชั่น เอเชีย จำกัด
ตำแหน่งงาน   วิศวกรควบคุมคุณภาพและโครงการ
ความรับผิดชอบหลัก
จัดหาและคัดเลือกโรงงานสำหรับผลิตของเด็กเล่นจำพวกผ้าขน พลาสติก และอิเล็คทรอนิคส์
ควบคุมงานวิศวกรรมและพัฒนากระบวนการผลิต
ควบคุมและสนับสนุนด้านเทคนิคงานการผลิต
ควบคุมงานการทดสอบและผู้ตรวจสอบด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประเทศที่มีประสบการณ์ในการศึกษาอบรมและปฏิบัติงาน
ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ปากีสถาน บังคลาเทศ บรูไน พม่า สิงคโปร์ มาเลเชีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน

Total Page Visits: 866 - Today Page Visits: 1