อุดมศักดิ์ จิตสงบ

ความเชี่ยวชาญ 15 ปี QCC
ออกแบบและปรับปรุงระบบการบริหารธุรกิจ และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO9001, IATF16949 ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตชิ้นส่วนในอุสาหกรรมต่างๆ
– การดำเนินกิจกรรมปรับปรุง เช่น QCC Kaizen 5S
Core Tools For IATF 16949 APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA , PPAP

ประวัติการศึกษา/อบรม : QCC

ระดับการศึกษา สาขาที่สำเร็จการศึกษา คณะที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ( มศว ประสานมิตร )
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส , ปวช ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประวัติการบรรยาย In House Training
• บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QCC 3รุ่น , QC 7 Tools 3รุ่น
• Aisin Powertrain (thailand) co. ltd. หลักสูตร QCC 18 รุ่น , QC 7 Tools& Why Why Analysis 18 รุ่น , QC Circle Leader 6 รุ่น , QCC and QC Tools 1 รุ่น , ที่ปรึกษา QCC 5 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• JTEKT (THAILAND) CO., LTD หลักสูตร QCC & QC Tools 3 รุ่น , QCC 11 รุ่น , QC 7 Tools 3 รุ่น ,IQA For IATF 16949 1รุ่น
• Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร TWI – วิธีการสอนงาน Job Instruction (JI) 2รุ่น, Quality Awareness 1รุ่น
• Sunstar Engineering (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร Process Audit & Product Audit 1รุ่น , KPI & Action Plan 1รุ่น , Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 2 รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น , PFMEA&CP 1 รุ่น , APQP&PPAP 2 รุ่น , SPC 3 รุ่น , MSA 3 รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QC 7 Tools 2 รุ่น , การประเมินผล QCC สำหรับกรรมการ 1 รุ่น
• TOYODA GOSEI ASIA CO.,LTD (TGAS) หลักสูตร QCC 1 รุ่น , การประเมินผล QCC สำหรับกรรมการ 1 รุ่น , การแก้ไขปัญหา 4 รุ่น , PFMEA&CP 1 รุ่น , APQP&PPAP 1 รุ่น , SPC 1 รุ่น , MSA 1 รุ่น , Why-Why Analysis 1 รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 2 รุ่น , Requirements IATF 16949:2016 3 รุ่น
• บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หลักสูตร Process Approach & Risk Assessment 1 รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• NSK BEARINGS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD หลักสูตร TWI – วิธีการสอนงาน Job Instruction (JI) 4รุ่น, ทักษะการเป็นที่ปรึกษา QCC 2 รุ่น , พัฒนาทักษะการเป็นผู้ตรวจ 5 ส 1รุ่น , พัฒนาทักษะการเป็นผู้สอน 5 ส 1รุ่น
• Bridgestone NCR Co.,Ltd หลักสูตร QCC 1 รุ่น , การประเมินผล QCC (กรรมการ) 1 รุ่น , Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 7 รุ่น, SPC 5รุ่น , MSA 6รุ่น , APQP&PPAP 8รุ่น , 8D Report and Why-Why Analysis 9 รุ่น , QC 7 Tools 6 รุ่น
• บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร MSA 1รุ่น , SPC 1รุ่น , Basic Core Tools for IATF16949 2 รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 2รุ่น , Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• Sony Technology (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 2รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 2 รุ่น, SPC 2รุ่น , MSA 2รุ่น , APQP&PPAP 3รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร MSA 2 รุ่น
• บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 2รุ่น , PFMEA 2รุ่น , SPC 2รุ่น , MSA 2รุ่น , APQP&PPAP 2รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 2รุ่น
• TOYOBO SAHA SAFETY WEAVE CO.,LTD หลักสูตร 5S & Kaizen by Suggestion System 2 รุ่น , APQP&PPAP 1 รุ่น , SPC 1 รุ่น, PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , Problem Solving Techniques and Root Cause Analysis 1 รุ่น , Kaizen by Small Group Activity 2 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1 รุ่น
• บริษัท เคไอ อินดัสเตรียล จำกัด หลักสูตร IQA IATF16949:2016 1รุ่น
• บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 4 รุ่น
• Valeo CDA (Thailand) Ltd. หลักสูตร PFMEA&CP 1 รุ่น , APQP&PPAP3 รุ่น , SPC3 รุ่น , MSA 3 รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 3 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 2 รุ่น
• LADVIK (THAILAND) CO.,LTD หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 3 รุ่น , IQA 2 รุ่น , FMEA 3 รุ่น, MSA 3 รุ่น , SPC 3 รุ่น , APQP 1 รุ่น , PPAP 1 รุ่น , ข้อกำหนด 14001 2 รุ่น , การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 รุ่น , IEA 1 รุ่น , QCC& QC 7 Tools 1 รุ่น ,หลักสูตร การปรับปรุงงานด้วย kaizen อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น , Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1 รุ่น , IQA For IATF16949:2016 1 รุ่น , FMEA(AIAG&VDA) 1 รุ่น
• บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Why-Why Analysis 1 รุ่น , Kaizen by Suggestion System 1 รุ่น , Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 2 รุ่น , FMEA AIAG&VDA 2 รุ่น, APQP 2 รุ่น , SPC 1 รุ่น , MSA 1 รุ่น
• บริษัท โคเค็น(ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , APQP&PPAP 2รุ่น , SPC 2รุ่น , MSA 1 รุ่น , Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น
• SSK KOLAKARN CO.,LTD หลักสูตร QCC 2 รุ่น , QC 7 Tools 1 รุ่น , Kaizen & SS 1รุ่น
• SHIN EI HIGH TECH CO.,LTD. หลักสูตร การบริหารงานด้วย PDCA สำหรับหัวหน้างาน
• HITACHI METALS (THAILAND) LTD หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 2รุ่น , Tools For TS 16949 1รุ่น , QC 7 Tools 1 รุ่น
• RACER WIRE WORK CO., LTD ข้อกำหนด ISO 9001 1รุ่น , IQA 1 รุ่น , 5ส 1รุ่น ,
• Shiroki Corporation (Thailand) Ltd หลักสูตร Tools For TS 16949 ( PFMEA , SPC , MSA )
• UCC Industry Company Limited หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• Eagle Ottawa (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร Project Management
• บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด มหาชน หลักสูตร Quality Awareness
• TI AUTOMOTIVE (THAILAND) LTD. หลักสูตร Tools For TS 16949 ( SPC , MSA )
• METEK KITAMURA (THAILAND) CO., LTD. หลักสูตร Tools For TS 16949 (SPC)
• ห้างหุ้นส่วน โรงงานซักฟอกซินไฉฮั้ว จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• UNITED ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD. หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานโดย 5W1H , ข้อกำหนด ISO9001:2015 3รุ่น , IQA ISO9001:2015 2 รุ่น
• Thai Steel Pipe Industry Co.Ltd หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานโดย 5W1H
• CYTEC Specialty Chemicals (Thailand) Ltd. หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001
• Kaise (Thailand) Co.Ltd หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949
• King Pac Industrial Co.,Ltd. หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1รุ่น , วิธีการปรับปรุงงาน Job Method 1 รุ่น
• EPE Packaging (Thailand ) Co.,Ltd หลักสูตร การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001
• บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท คาร์บอนคิงส์ จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 1 รุ่น
• Volcano Tec(Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร PFMEA 1 รุ่น
• BANGKOK DEC-CON PUBLIC CO., LTD. หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1 รุ่น
• Thai Meira Co., Ltd หลักสูตร หลักสูตร ข้อกำหนด 14001 1 รุ่น , การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 รุ่น , IEA 1 รุ่น , QCC 1รุ่น , ข้อกำหนด TS 16949 2 รุ่น , IQA 1 รุ่น , QC 7 Tools 1 รุ่น , kaizen 1 รุ่น
• บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท โปรเกรส โตโย แมนู แฟคเจอร์ไทย จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 ,
• บริษัท เอ็นบี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท ร่วมพัฒนาการหล่อ จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท นีเวลล์รับเบอร์เมด ( ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 1 รุ่น , SPC 1 รุ่น , MSA 1 รุ่น , IQA 1 รุ่น , จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส 2 รุ่น , PFMEA 1 รุ่น, การแก้ไขปัญหา 1รุ่น , การแก้ไขปัญหา 1 รุ่น
• บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 & IQA 1 รุ่น
• บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO14001 1 รุ่น
• Cal Comp Electronics(Thailand) Public Co., Ltd หลักสูตร MSA 1 รุ่น
• New Bangpoo Manufacturing co.,Ltd หลักสูตร QCC & QC 7 Tools 1รุ่น , ข้อกำหนด ISO9001 & IQA 1 รุ่น
• บริษัท โซเล็กซ์เมทัล อินดัสเทรียล จำกัด หลักสูตร การประยุกต์ 3ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
• บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 1รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , ข้อกำหนด IATF 16949 2รุ่น , IQA For IATF 16949 1รุ่น
• บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส 3 รุ่น , ข้อกำหนด ISO9001 & IQA 1 รุ่น
• Off Road Accessories Limited. หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท ซันเกียว ออยเลส อินดัสตรี (เอเซีย) จำกัด หลักสูตร QCC & QC 7 Tools 1รุ่น
• Natural Gas Cylinder (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท ซัน-เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 1 รุ่น
• บริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1รุ่น
• บริษัท อามาด้า เอ็กซ์ตรีม จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่่น จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 & IQA 1 รุ่น
• KAWABE TECHNOPLAS (THAILAND) CO., LTD. หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1รุ่น , ข้อกำหนด TS 16949 1รุ่น , IQA 1 รุ่น FMEA 1รุ่น, MSA 1รุ่น , SPC 1รุ่น
• Siam Clothing Supplier Co.,Ltd หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัทจรูญรัตน์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร การบริหารโครงการ Project Management 1รุ่น
• บริษัท ยูนีซัน จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
• บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยี จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 1รุ่น , IQA 1 รุ่น FMEA 1รุ่น, MSA 1รุ่น , SPC 1รุ่น,
Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น , การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard (BSC) 1รุ่น
• บริษัท แปซิฟิค สเปเชียล สตีล จำกัด หลักสูตร การบริหารงานด้วย PDCA สำหรับหัวหน้างาน
• บมจ.สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หลักสูตร OEE 1 รุ่น
• บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 1รุ่น , IQA 1 รุ่น
• T.U.W Textile Co.,Ltd หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 4 รุ่น , วิธีการปรับปรุงงาน Job Method 4 รุ่น
• Thai Shizuka Accessory Co Ltd หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 1 รุ่น
• บริษัท โปรเห็ด จำกัด หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1 รุ่น
• บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หลักสูตร การบริหารงานด้วย PDCA สำหรับหัวหน้างาน
• Cataler (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร QC 7 Tools 1 รุ่น , Process Approach & Risk Assessment 2 รุ่น
• บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO14001 , IEA 1 รุ่น
• บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (กระเบื้อง 5 ห่วง) หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กร 2 รุ่น
• บริษัท อุตสาหกรรมท่อเหล็ก จำกัด หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานตามแนวทาง TWI 1 รุ่น
• บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด หลักสูตร KAIZEN 1 รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น
• บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หลักสูตร การบริหารโครงการ Project Management 1รุ่น
• GLOBAL PRINTING AND PACKAGING (2013) CO.,LTD หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 & IQA 1 รุ่น
• บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร QC Story Techniques 6 รุ่น
• บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 3 รุ่น
• SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพQuality Control Circle (QCC) 1 รุ่น
• บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 1รุ่น
• บริษัท ชาร์ปแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QCC and QC Tools 1รุ่น , KPI 1รุ่น
• Thai Whetron Electronics CO., LTD หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 1รุ่น , IQA 1 รุ่น
• บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 1รุ่น , IQA 1 รุ่น , SPC 1รุ่น
• บริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หลักสูตร Reduce Cost 1รุ่น , QCC 1 รุ่น
• Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd. หลักสูตร Reduce Cost For manager 1รุ่น
• Summit Showa Manufacturing Co.,Ltd หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 2 รุ่น , กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพQuality Control Circle (QCC) 1 รุ่น
• Bitwise (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 1รุ่น
• บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 4 รุ่น
• บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การปรับปรุงงานด้วย kaizen อย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น, SPC 1 รุ่น , MSA 1 รุ่น
• บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 3 รุ่น
• บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด หลักสูตร การปรับปรุงงานด้วย kaizen อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd. หลักสูตร การปรับปรุงงานด้วย kaizen อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• anji-nyk logistics (thailand) co. ltd หลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001 2 รุ่น
• บริษัท นากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 1รุ่น
• บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร SPC 1รุ่น
• P&L MANUFACTURING CO.,LTD ข้อกำหนด ISO9001 2รุ่น , IQA 2 รุ่น
• บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท อาร์.วี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H 1 รุ่น , kaizen 1 รุ่น
• บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด หลักสูตร MSA 1รุ่น
• บริษัท คัฟเวอร์ พรินท์ จำกัด หลักสูตร การปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา 1รุ่น
• บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด หลักสูตร PDCA 1 รุ่น
• MAZUMA (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร การบริหารโครงการ Project Management 2รุ่น
• NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD หลักสูตร การปรับปรุงงานด้วย kaizen อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น , QCC 1รุ่น
• บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด หลักสูตร เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ 4 รุ่น
• Hitachi Automotive Systems Asia, Ltd. หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร 1 รุ่น
• บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด หลักสูตร QCC 1รุ่น , Requirements ISO90012015 1 รุ่น , IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• Tanabe (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร การปรับปรุงงานด้วย kaizen อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 2 รุ่น
, หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO90012015 1 รุ่น , IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร MSA 1รุ่น
• บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการระบบ ERP กับธุรกิจ 1รุ่น
• บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด หลักสูตร ความตระหนักด้านคุณภาพและการควบคุมคุณภาพพื้นฐาน 1รุ่น
• บริษัท วิชั่น-อีส เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร KPI 1รุ่น, Kaizen Suggestion system 1 รุ่น
• ธนาคารแห่งประเทศไทย หลักสูตร การพัฒนางานด้วย kaizen 1รุ่น
• บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด หลักสูตร QC Story 1รุ่น
• บริษัท เอช. เอ็ม. โมลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด หลักสูตร QC 7 Tools 1รุ่น
• S.P. Metal Part Co., Ltd หลักสูตร QC 7 Tools 1รุ่น , ตระหนักด้านคุณภาพ 1 รุ่น , POKA YOKE 1 รุ่น , Kaizen Suggestion system 1 รุ่น
• บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 2รุ่น
• บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด หลักสูตร APQP2nd 1รุ่น
• บริษัท พาเลทเมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จํากัด เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC 1 รุ่น , KAIZEN 1 รุ่น , PFMEA 2 รุ่น
• บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล(ผจก) 2 รุ่น
• บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วย TWI-3J 1 รุ่น
• Kyodo Die-Works(Thailand) co.,Ltd หลักสูตร kaizen สำหรับทีมงาน 1รุ่น
• บริษัทลาดกระบังสตีลจำกัด หลักสูตร ความตระหนักด้านการจัดการพื้นที่ทำงานด้วยหลักการ 5ส 1รุ่น
• บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด หลักสูตร Basic Core Tools for ISO/TS 16949:2009 1รุ่น , TWI 1รุ่น
• บริษัท ฟากอร์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร SPC 1รุ่น
• บริษัท พรีเฟอร์ สตีล เซอร์วิส จำกัด หลักสูตร การแก้ไขป้องกันปัญหาด้วยกระบวนการPDCA 1รุ่น
• บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 6 รุ่น
• บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด หลักสูตร 7 Wastes 1รุ่น
• กลุ่มบริษัท โชคนำชัย หลักสูตร Basic Core Tools for ISO/TS 16949:2009 1รุ่น
• บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• T.C.H.SUMINOE CO.,LTD หลักสูตร Kaizen Suggestion system 1 รุ่น, Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น
• Toshiba machine manufacturing (thailand) co. ltd หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1 รุ่น
• บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท สุวรรณีการค้า จำกัด ( สปป ลาว ) หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การตรวจประเมิน 5 ส 1 รุ่น , Visual Control 1 รุ่น
• THAI MIYAKE FORGING CO.,LTD หลักสูตร QCC 2 รุ่น
• บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach 1 รุ่น , Requirements ISO9001:2015 1 รุ่น
• Saraya MFG.(Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร Suggestion system สำหรับคณะกรรมการและทีมส่งเสริม 1 รุ่น
• Siam United Rubber Co.,Ltd หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัทแอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009 1รุ่น , APQP&CP 1รุ่น , PFMEA 1รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , PPAP 1รุ่น , IQA 1รุ่น
• Lacg Co., Ltd หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท บางกอกโพลีแซค จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 2 รุ่น
• บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หลักสูตร การประเมินผลและการติดตามการทำกิจกรรม QCC 1 รุ่น , Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น , QCC&QC Tools 1 รุ่น
• บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ยางรถยนต์ DUNLOP ) หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009 1รุ่น , IQA 1รุ่น
• บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร การตรวจประเมิน 5 ส 1 รุ่น
• บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด หลักสูตร PPAP 1 รุ่น
• บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท เซอรา ซี – เคียว จำกัด หลักสูตร QCC 2 รุ่น , ติดตามและประเมินผล QCC 1 รุ่น
• บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QC Stroy 2 รุ่น , หลักสูตร MSA 1 รุ่น
• บริษัท ไทยลัสเตอร์ โปรดักส์ จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร SPC 1 รุ่น
• บริษัท ไทย ได-อิจิ เซโก้ จำกัด หลักสูตร APQP&CP 1รุ่น , PFMEA 1รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , PPAP 1รุ่น , IQA 1รุ่น , หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015&IATF16949:2016 1รุ่น
• บริษัท บีทาเก้น จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Kaizen Suggestion system 3 รุ่น
• บริษัท ศิริเอกลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด หลักสูตร IQA For ISO/TS 16949:2009 1รุ่น
• Ryobi Die Casting (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น , KAIZEN 1 รุ่น, PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA )
• บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 2 รุ่น
• บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด หลักสูตร QC 7 Tools 2รุ่น , QCC 3 รุ่น
• Mon Transport Co. , Ltd หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท ฟูจิ เนม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด หลักสูตร IQA For ISO/TS 16949:2009 1รุ่น
• บริษัทไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร APQP 1รุ่น , ข้อกำหนด IATF16949:2016 1รุ่น
• บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)จำกัด หลักสูตร QCC & QC Tools 1 รุ่น
• บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด หลักสูตร APQP 1รุ่น , Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 2 รุ่น
• Reydel Automotive (Thailand) Ltd. หลักสูตร Basic Core Tools for ISO-TS16949 1รุ่น
• KYB Steering (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร QCC 1 รุ่น , SPC 1 รุ่น , Requirements ISO9001:2015 1 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 1 รุ่น , เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส 1 รุ่น
• บริษัท ไทยยอดทิพย์ จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น , IQA 1 รุ่น
• บริษัท อาร์ เอส สปริงอะไหล่ จำกัด หลักสูตร Basic Core Tools for IATF 16949:2016 2รุ่น
• Lucky Carrier Company Limited หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น , IQA 1 รุ่น
• บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 4 รุ่น
• บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด หลักสูตร SPC 1 รุ่น
• SSM AUTOMATION CO.,LTD หลักสูตร ข้อกำหนด TS 16949 1รุ่น , IQA for ISO/TS 16949:2009 1รุ่น
• บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• SM Proper Plus Co.,Ltd หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น , 8D Report and Why-Why Analysis 1 รุ่น
• บริษัท กฤษณะมงคล จำกัด หลักสูตร การบริหารกระบวนการ 2 รุ่น , การจัดการพื้นที่ทำงานโดย 3ส 2 รุ่น
• บริษัท เคอีไอซี ไทย จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• Kubota Precision Machinery (Thailand)Co.,ltd หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• SIAM NSK STEERING SYSTEMS CO.,LTD หลักสูตร TWI – วิธีการสอนงาน Job Instruction (JI) 6รุ่น
• บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น , QCC 1 รุ่น
• บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น , Kaizen by Small Group Activity 1รุ่น
• บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลักสูตร QC 7 Tools 1รุ่น , MSA 1รุ่น , QCC & QC Tools 1 รุ่น
• Umicore Autocat (Thailand) Co. Ltd หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น
• บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท มาสด้า โลจิสติกส์ แอนด์ ยูเซ็น(เอเซีย) จำกัด ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 7 รุ่น
• STI PRECISION CO., LTD. หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1 รุ่น
• บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
• Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร QC 7 Tools 2 รุ่น
• FEDERAL ELECTRIC CORP.,LTD หลักสูตร DFMEA 1รุ่น
• บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QCC 2 รุ่น , ติดตามผลและให้คำปรึกษา QCC 2 รุ่น , QC 7 Tools 2 รุ่น
• บริษัท โกโจพาร์ทส สแตนดาร์ด จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น
• บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QC 7 Tools 1รุ่น , SPC 2รุ่น
• บริษัท สมาร์ทแทรคเทคโนโลยี จำกัด หลักสูตร QCC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , POKA YOKE 4 รุ่น
• Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd. หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น
• บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• TY OPTIC (THAILAND) CO., LTD หลักสูตร QCC 3 รุ่น , การจัดการพื้นที่ทำงานโดย 3ส 3 รุ่น
• LENSO WHEEL CO., LTD หลักสูตร ข้อกำหนด Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น
• บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด หลักสูตร SPC 1รุ่น
• บริษัท ไทยเมกิ จำกัด หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO Version 2015 1 รุ่น , ตระหนักด้านคุณภาพ 1 รุ่น
• บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร MSA 1 รุ่น
• Shinko Asia (Bangkok) Co.,Ltd หลักสูตร Kaizen by Suggestion System & Kaizen by Small Group Activity 2 รุ่น ,
5ส 1รุ่น
• บริษัท เอ แอนด์ เอส (1992) จำกัด หลักสูตร IQA for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท ยูนิเทรด อินเทนท์ จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 1รุ่น
• บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร ข้อกำหนด Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 1รุ่น
• บริษัท ซิสเต็มอัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด หลักสูตร การบริหารจัดการพื้นที่การทำงานของตนเองโดยหลักการ 3ส 2รุ่น
• บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• YPC Precision (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร ข้อกำหนด Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA IATF16949:2016 1รุ่น
• FLEXOPRINT (THAILAND) CO.,LTD หลักสูตร IQA for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร PFMEA 1 รุ่น , QC 7 Tools 1รุ่น , POKA YOKE 1รุ่น
• บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) หลักสูตร SPC 1 รุ่น
• บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด หลักสูตร IQA for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด หลักสูตร IQA for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัทท่าเรือประจวบ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• Jack Chia Industries (Thailand) CO.,LTD หลักสูตร การบริหารจัดการพื้นที่การทำงานของตนเองโดยหลักการ 3ส 1รุ่น
• Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร QCC&QC Tools 3 รุ่น , IA For ISO9001:2015& ISO14001:2015
• บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด หลักสูตร เทคนิค PERT-CPM ในการ วางแผนโครงการ 1 รุ่น
• บริษัท รอยัลอินเตอร์เทรด จำกัด หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหาร 1 รุ่น
• บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 2 รุ่น , PFMEA&CP 1 รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 2 รุ่น , PFMEA Aiag & Vda 1 รุ่น
• บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach 1 รุ่น , Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น , QCC 1 รุ่น
• บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด หลักสูตร 5ส 1 รุ่น
• บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach 1รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , PFMEA&CP 1รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• WICE Logistics Public Company Limited หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 1รุ่น, IQA For ISO9001:2015 1รุ่น
• บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด หลักสูตร QC Story 1 รุ่น
• NS-Siam United Steel Co.,Ltd หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• ELLEAIR INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD หลักสูตร QC 7 Tools 1 รุ่น
• MC-Towa International Sweeteners Co., Ltd หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท สยามไอซิน จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 2 รุ่น
• Thai British Security Printing PLC หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• JINTANA FUJIBO CORPORATION LIMITED หลักสูตร การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน 6 รุ่น , Productivity Improvement 4 รุ่น, Poka yoke 2 รุ่น
• บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด หลักสูตร IQA ISO9001:2015 1รุ่น
• บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัทไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด มหาชน หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• บริษัท นิตตะ เคมิคัล โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น , หลักสูตร QCC & QC 7 Tools 1 รุ่น
• บริษัท เซวา พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• Brentwood Asia co.th หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท เดอะคูล จํากัด หลักสูตร Requirements ISO 9001 : 2015 3 รุ่น , IQA ISO9001:2015 3 รุ่น
• บริษัทไลอ้อนไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน 1 รุ่น
• บริษัท โชคประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร QCC & QC 7 Tools 1 รุ่น , SPC 1รุ่น, MSA 1รุ่น
• บริษัท ยังไชม์ จำกัด หลักสูตร Management System Design & Process Approach 1 รุ่น , Requirements ISO 9001 : 2015 1 รุ่น , IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด(มหาชน) หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด หลักสูตร Requirements ISO 9001 : 2015 1 รุ่น , IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• Kluber Lubrication (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 2 รุ่น
• บริษัท โออิซูมิ เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร POKA YOKE 1รุ่น
• บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 1รุ่น
• บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด หลักสูตร การพัฒนาแผนควบคุมคุณภาพ 1รุ่น , 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น
• บริษัท ยูเนี่ยนบัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร 2รุ่น
• บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Requirements ISO 9001 : 2015 1 รุ่น , IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส. ในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด หลักสูตร IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด หลักสูตร Cost of Quality Analysis 1 รุ่น
• บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลักสูตร PFMEA&CP 1รุ่น , SPC 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น
• Heihatsu (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น
• บริษัท เวลแมน จำกัด หลักสูตร เทคนิค PERT-CPM ในการ วางแผนโครงการ 1รุ่น
• บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด หลักสูตร MSA 1รุ่น , 8D Report and Why-Why Analysis 1 รุ่น
• บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงในระบบบริหาร 1รุ่น , PFMEA&CP 1รุ่น
• Piolax (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร QCC 1 รุ่น , QC 7 Tools 1 รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 , IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• Nikkan (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร Management System Design & Process Approach 1รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น, SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด หลักสูตร การแก้ไขปัญหา NCR 1รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , Requirements IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท เจบีเอฟ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท เอซี ฮาร์ดเดนนิ่ง จำกัด Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA )
• บริษัท เอ เอ เอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หลักสูตร ประชุมกลุ่ม QCC 1รุ่น , Why-Why Analysis 2 รุ่น , หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• Jaspal & Sons Co.,Ltd. หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น , Kaizen by Suggestion System 1 รุ่น
• Yamato-Esulon (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร QC 7 Tools 1 รุ่น
• ATA Casting Technology Co., Ltd หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด หลักสูตร ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 1 รุ่น
• บริษัท โรงงานยาง ไทยสินอนันต์ (2516) จำกัด หลักสูตร QCC 1รุ่น
• บริษัท ควางอิลเอ็นจิเนียริ่ง (ไทย) จำกัด หลักสูตร Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA )
• บริษัท พี.เอส.พี.เอ็น.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น , Kaizen by Suggestion System 1 รุ่น
• K.D. HEAT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD หลักสูตร Why-Why Analysis 1 รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท เอ็น เอช เค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QC 7 Tools 1 รุ่น
• บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จำกัด หลักสูตร Kaizen by Suggestion System 2 รุ่น , Why-Why Analysis 1 รุ่น , ลดสูญเปล่า 7+1 ประการ 1 รุ่น , การควบคุมคุณภาพ 1 รุ่น
• บริษัท โอะทิค (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Kaizen by Suggestion System 1 รุ่น
• TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS (THAILAND) หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท เอช.เอ็ม. โมลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด หลักสูตร Why-Why Analysis 1 รุ่น
• บริษัท หมิงไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร APQP&PPAP 1รุ่น
• บริษัท ซังเค ซัมมิท(ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Kaizen by Suggestion System 1 รุ่น , Why-Why Analysis 2 รุ่น
• บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ,PPAP )
• บริษัทดีแลนด์ กรุ๊ป จำกัด หลักสูตร IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• International Flavours & Fragrances (Thailand) Ltd. (IFF) หลักสูตร Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis 1 รุ่น
• บริษัท เอกวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด หลักสูตร Requirements ISO 9001 : 2015 1 รุ่น
• บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Requirements ISO 9001 : 2015 2 รุ่น
• Siam GS Battery Co., Ltd. หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Why-Why Analysis 1 รุ่น
• บริษัท ลาริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร QCC 1รุ่น
• NITTA CHEMICAL PRODUCTS (THAILAND) LTD หลักสูตร QCC 1รุ่น
• A&M Casting (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร QC 7 Tools 1 รุ่น
• บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด หลักสูตร QCC 1รุ่น
• บริษัท โปรเน็ค จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ,PPAP ) 1 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัทมณีมงคล อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 1 รุ่น
• บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด หลักสูตร IQA ISO9001:2015 1 รุ่น
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หลักสูตร QCC&QC Tools 1รุ่น
• บริษัท พานาโซนิค มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QC 7 Tools 1 รุ่น
• MKS Jewelry International Co., Ltd หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• KS Permanent Co.,Ltd หลักสูตร APQP&PPAP 1รุ่น
• บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หลักสูตร MSA 1รุ่น
• NHK PRECISION (THAILAND) CO., LTD หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น
• บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร SPC 1รุ่น
• บริษัท อี-ลีด อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 1รุ่น
• SAHABHANT ELECTRIC CO. ,LTD หลักสูตร SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น
• บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด หลักสูตร การพัฒนาแผนควบคุมคุณภาพ 1รุ่น
• บริษัท เอ.ไอ. ฟาวน์ดรี้ แอน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด หลักสูตร QC 7 Tools 1รุ่น , 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น
• บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร QCC&QC Tools 2 รุ่น , หลักสูตร QCC Leader 2 รุ่น , Kaizen by Suggestion System 2 รุ่น
• Thai Sanko Co., Ltd หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• บริษัท ฟาเกอร์ดาลา (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด หลักสูตร MSA 1รุ่น , Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• บริษัท อิชิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น
• บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หลักสูตร MSA 1รุ่น
• บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1รุ่น , วิธีการปรับปรุงงาน Job Method 1 รุ่น
• Ricoh Manufacturing (Thailand) Limited หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• Thai Honda Manufacturing Co., Ltd หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร 1 รุ่น
• บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท เนแรค อาร์ม อินดัสตรี จำกัด หลักสูตร ลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 1 รุ่น
• บริษัท ทีเอสพี-แซมโก้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น, IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร MSA 1 รุ่น
• บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 ( APQP , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP, SPC , MSA ) 1รุ่น
• H&R Chempharm (Thailand) Ltd. หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด หลักสูตร Visual Management 1รุ่น
• Caterpillar (Thailand) Ltd หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• Wema Environmental Technologies Ltd. หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• Siam Goshi ManufacturingCo.,Ltd หลักสูตร MSA 1 รุ่น
• บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• Fisher & Paykel Appliances (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 2 รุ่น , SPC 4 รุ่น
• PRiMAX Electronics (Thailand) Co., Ltd หลักสูตร SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1รุ่น , วิธีการปรับปรุงงาน Job Method 1 รุ่น , QC 7 Tools 1รุ่น , ISO9001:2015 1รุ่น , Core Tools For IATF 16949 1รุ่น
• บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จํากัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท นิตโต้ มาเทค(ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• Advanex (Thailand) Ltd หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• Dynavolt Tech Limited company หลักสูตร APQP&PPAP 1รุ่น
• Colibri Automation (Thailand) Co., LTD หลักสูตร SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด หลักสูตร SPC 1รุ่น
• บริษัท โตเกียว ไซเรียว (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Kaizen by Suggestion System 1 รุ่น
• บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร SPC 1รุ่น
• บริษัท จูบุ เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• Innovation Group (Thailand) Co.,Ltd หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• Shimizu Metal Stamping Thailand co.,Ltd หลักสูตร Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น
• LEISTRITZ (Thailand) Ltd. หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• Asia Magnetic Winding Co LTD หลักสูตร Problem Solving Techniques and Root Cause Analysis 1 รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท เซออนเคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Process Approach & Risk Assessment 2 รุ่น
• บริษัท อีลีด อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• Bangchan General Assembly Co.,Ltd หลักสูตร Root Cause Analysis (RCA) 1 รุ่น , Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น
• Thai Inductions Services Co.,Ltd หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น
• บริษัท ยูเนี่ยน โซลูชั่น เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , IQA For ISO9001:2015 1รุ่น
• บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หลักสูตร SPC 2 รุ่น
• บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลักสูตร QC Story 2 รุ่น
• บริษัทแปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร QC Story 1 รุ่น
• บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร TWI-วิธีการสอนงาน Job Instruction 1รุ่น , วิธีการปรับปรุงงาน Job Method 1 รุ่น
• บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• บริษัท อิชิมิซุ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น
• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น , APQP&PPAP 1รุ่น
• บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หลักสูตร Quality Awareness & Control for Operators 2 รุ่น
• บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• บริษัท ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด หลักสูตร IQA For ISO9001:2015 1รุ่น
• บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , Why-Why Analysis By 3Gen 1รุ่น
• บริษัท ยางโอตานิ จำกัด หลักสูตร PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น , Why-Why Analysis By 3Gen 1รุ่น , SPC 1รุ่น , MSA 1รุ่น
• บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด หลักสูตร Kaizen Suggestion system 1 รุ่น , Why-Why Analysis By 3Gen 1รุ่น , QCC 1รุ่น
• บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Requirements IATF 16949:2016(SI) 1รุ่น
• Joinsoon Electronics Manufacturing CO., LTD. หลักสูตร SPC 1รุ่น , QC 7 Tools 1รุ่น
• Thai Sanko Co., Ltd หลักสูตร MSA 1 รุ่น
• บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity 1 รุ่น
• บริษัท กรีธา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 2 รุ่น
• บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 1 รุ่น
• บริษัท เอ็นเอชเค แอนโทลิน (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis By 5Gen 1รุ่น
• บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด หลักสูตร Why-Why Analysis By 3Gen 1รุ่น
• บริษัทนิวสมไทย มอเตอร์เวอค จำกัด หลักสูตร QCC 1รุ่น , Quality Awareness & Control for Operators 2 รุ่น
• บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Problem Solving Techniques and QC Tools 2 รุ่น , PFMEA ( AIAG&VDA) &CP 1 รุ่น
• บริษัท โตเคน เทอร์โม จำกัด หลักสูตร QCC Committee 1 รุ่น
• บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร 5ส 1 รุ่น
• Guardian Glass Thailand (Saraburi) Co., Ltd หลักสูตร Problem Solving Techniques and QC Tools 2 รุ่น
• บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Kaizen Committee 1 รุ่น, Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น, IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• Thai SIIX Co., Ltd หลักสูตร Job Instruction 1 รุ่น, Job Method 1 รุ่น, QCC and QC Tools 1 รุ่น , Why-Why Analysis By 3Gen 1 รุ่น
• บริษัท ไทโฮ ประเทศไทยจำกัด หลักสูตร QCC and QC Tools 1 รุ่น , QCC Advisor 1 รุ่น
• บริษัท วอดดิ้งนันวูเว่น จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท มาเจนด์ แมคซิส จำกัด หลักสูตร QCC and QC Tools 1 รุ่น
• บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด หลักสูตร SPC 1 รุ่น
• บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล ( ประเทศไทย ) จำกัด หลักสูตร APQP&PPAP 1รุ่น
• Nittan(Thailand)Co.,Ltd หลักสูตร Kaizen Suggestion system 1 รุ่น
• บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Kaizen Committee 1 รุ่น
• บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด หลักสูตร QCC 1 รุ่น
• บริษัท เอ็มอีนิคคิโซ จำกัด หลักสูตร MSA 1 รุ่น
• บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Job Instruction 2 รุ่น , Why-Why Analysis By 3Gen 2 รุ่น , Job Method 2 รุ่น
• บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด หลักสูตร Core Tools For IATF 16949 1 รุ่น
• บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด หลักสูตร Requirements for ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น, IQA For ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 1รุ่น
• YUTAKA ROBOT SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD หลักสูตร การเขียนและตอบ Car 1รุ่น
• บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด หลักสูตร Why-Why Analysis By 3Gen 2 รุ่น

Total Page Visits: 1510 - Today Page Visits: 2